[BIN: 0302]

Beiarblakken

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter ukjent sanger, Mo eller Lårdal, Telemark .

1. Kungen skuld i Leding fare
Christoffer og Bl[akjen] si' heime være.
2. Dei sætte fore dei Laase ni
aa end spela Bl[akjen] i grøne Li.
3. Dei sætte for de Laakune aa Laasa tolv
aa end spela Blakjen paa grøna Vold.
4. Aa kongjen gjore baa segla aa rodde
aa endda fór Bl[akjen] i fremre Fjore.
5. De va alli saa langt eit Vand
Beiarblakjen yvi sprang.
6. Meire slo Blakjen med Hov aa Tand
hel Kong[jen] han slo me adde si Mænd
7. Op saa sto ein liten Svein
aa han sil' gjere den Blakjen Mein.
8. Den Pile ho blei fraa norra skaati
hu blei i Blakjens Hjarta braati.
9. Ha de kje vore for Mannetale
e si' late den Folen i vigde Jord grave.
10. Ha de [kje] vore for Syndi
e sil' ha Presten te syngje.
Ekstra opplysninger