[BIN: 0300]

Beiarblakken

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Bendik Felland Sveigdalen (Aanonsen), Skafså, Mo, Telemark. .

1. Der sit tvaa Traalkjæringar ond'en Stein
- Dei trøa Gulskor -
dei skapar ein Fole af Mannebein
- I Høvane æ én tamde vel - 1
1- I Lofte søve mi Jomfru -
2. Der sitte tvaa Trolkjæringar onde Jor
dei skapar ein Fole a Manneblo.
3. Dei skapar ein Fole dei gjev han Namn
Beijar-Blakjen kaddar dei ham.
4. Daa dei har den Folen gjort
sende dei han te Kongjens Port.
5. Kongjen ropa ivi alt sit Land
er nokon Bejar-Blakjen rie kan.
6. Te svara Sjukmor strie
Christoffer ska Blakjen rie.
7. Christoffer stryke sin Blak paa Bak
snille min Blak du stat meg spak.
8. Snille min Blak du stat meg tro
me eg legge Beisle i din Mond.
9. Snille min Blak du stænde meg tryg
me eg sæte meg paa din Ryg.
10. De fyste stige Blakjen steig
daa traadde han i hel saa liten en Svein.
11. De fyste Sprangje Blakjen sprang
femten Famnar va de langt.
12. Fjoren den va allri saa brei
at Beiarblakjen ei ivi an steig.
13. Fjoren den va alli saa lang
at Beiarblakjen kji ivi 'an sprang.
14. Han rei saa længje at han blei mo
Stevlan has blei fulle af Blo.
15. Blakjen ivi Helvite steig
hau sae Blakjen her va heit.
16. Kom han seg at Himerks Dør
men der ha Blakjen vore før.
17. Saa kom han seg at Helvites dør
men der ha 'kje Blakjen vore før.
18. Aa snille mi Blak du vende heim
naa brænder eg Stevlan a mit Bein.
19. Christoffer gjore seg sjuk a mein
men daa ville Blakjen vende heim.
20. Dei kom seg te Himmeriks Dyrr
der ha Blakjen vori førr.
21. Naa æ me komne saa langt a Lei
snille mi Blak du vend naa heim.
22. Naa vi me inkje vende
før me kjem te Verdens Ende.
23. Christoffer gjores i Haando sjuk
Blakjen gjores ham meire mjuk.
24. Ind kjæm Smaadrengjen sei Tiend ifraa
heimate kjæm Blakjen Christoffer paa.
25. De sætte in Blakjen gi 'en Kaan aa Høi
Christoffer ska æta me Fruar aa Møi.
26. Han vil ikje drikke a Bronni
utas Guldrinjen laa paa Bonni.
27. Han ville inkje æta godt Høi
utas der sto kringom baate Fruer aa Møi.
28. Der kom Fiende paa de Land
Kongjen måt' ut me adde sine Mand.
29. Blakjen gjore mei me Hov aa Tand
hel Kongen han gjore me adde sin' Mand.
30. Om saa tala en gamal Mand
31. Den fyste Pili der blei utsent
i Bejarblaks-Brjosti der blei o kjendt.
32. Den fyste Pile der blei utskoti
i Bejarblaks-Brjoste der blei ho broti.
33. Ha det kje vori for Mannebein
saa sil eg grave Blakjen inonde ein Stein.
34. Va de kje fe de Manne-ord
saa sil eg grave Blakjen ni onde Jord.
35. Va de kje for den Manne-Gnyr
saa sil eg hente Presten fraa Skiens By.
Ekstra opplysninger