[BIN: 0299]

Beiarblakken

Oppskrift 1840-åra av Magnus Brostrup Landstadukjent sanger, Telemark. .

1. Der sat tri Kjæringar uppaa ein Stein
- Dei trea Gulsko -
dei skabte Blakkjen ta Mannebein.
- Saa vie fara dei Løindaror -
2. Der sat tri Jomfruer uppaa ei Bro
dei skabte Blakkjen ta Manneblod.
3. Om tala Jomfruga frie
kven sko Blakkjen utrie.
4. Te svara [den Kjæringji sjov]
Nikuls sko Blakkjen [rie eit Skov].
5. Her æ ingjen i Verden faa
som Beiarblakkjen kan rie saa.
6. Nikuls tok [Blakkjen ta Skjeltili laus
den gjylte Grima hek kring has Haus].
7. Snille min Blak du stat no grom
alt mæ æg lægge døg Beksle i Mon.
8. Snille min Blak du stat no spak
alt mæ æg læg Guld-Salen paa Bak.
1
9. Snille min Blak du falt1 paa Knæ
alt mæ æg springe Salen te.
1dæt
10. Dæ fyste sprang dei saag Blakkjen sprang
de 15 000 Alen fra Jori Nam.
11. Han sprang ivi Dy aa Dikji
han sprang ivi sju Kongerikji.
12. Havi va no aller saa breit
Beiarblakkjen ivi dæ steig.
13. Bækkjen va no aller saa lang
Beiarblakkjen ivi en sprang.
14. Snille min Blak du vend no heim
no hæve du baare mæg saa godt et Skjei.
15. Blakken han la søg mjukan
dei førde Nikuls heimat sjukan.
16. Ind saa kjæme dei smaa Drengjin mæ baa
heimat kjæm Blakkjen aa Nikuls paa.
17. Sæt Blakkjen i Stallen, gjæv en Kaan aa Høi
men Nikuls sko drikkje mæ Frugur aa Møi.
18. Dei sætte fe Stallen Laasine fem
men Blakken spænde up alle dem.
19. Dei sætte fe Stallen dei Laasane nie
Blakken han spænde up alle di.
20. Der kaam baa fraa anna Land2
Kongjen maat ut mæ alle sine Mænd3.
2i sama rænd
3kvór den mand
21. Kongjen han styrte sin Snækkje fraa Land
Blakken han gjæk sæg paa klaren Vand.
22. Kongjen han styrte sin Snækkje ved Land
aa Blakkjen han flaug paa kviten Sand.
23. Blakkjen han gjore meire mæ Hov aa Taan
æn Kongjen gjore mæ 12 000 Mand.
24. Te saa svara han Sigur Svein
sjaa om dæ kan gjæra Blakkjen Mein.
25. Blakkjen han gjore baa beit aa slo
te han dat dau fe Kongjens Fot.
26. Den fyste4 Piil som der blei skoten
den bleiv i Blakkjens Bryste broten.
4seinste
27. No ha æg hel vilt mist 12 000 Mand
hel Blakken atte paa ana Land.
28. Ha dæ inkje vora fe Manneor
æg ha skult lagt Blakkjen i vigde Jor.
29. Ha dæ inkje vore fe Mannetunge
æg ha silt lat Presten ivi en sungje.
Ekstra opplysninger