[BIN: 0298]

Beiarblakken

Oppskrift 1840-åra av Magnus Brostrup Landstad etter Ingeleiv Ramberg, Seljord, Telemark .

1. Der sat tri Kjæringar inonde ein Stein
- Dei trøren Guldskor -
dei skapa Folen af Mannebein.
- Fe no gjæras Blakkjen hovtrang-
2. Der sat tri Kjæringar uppaa ei Bru
dei skapa Folen af Manneblo.
3. Dei skapa Folen aa ga en Navn
aa Beiarblakkjen saa kalla dei han.
4. Hot tru æg ha mæg ein fuldtro Svein
som kunna rie min Blakkjen paa Skjei.
5. Te svara Sjukmori strie
Nikuls sko Blakkjen utrie.
6. Kongjen slo Dronningje onde kjin
æg hælle min Sone saa go som din.
7. Her æ ingjen Drengjene faa
som Beiarblakkjen kan rie saa.
8. Aa Nikuls gjæng te Stalle
mæ Beygsel aa Sal i Hende.
9. Nikuls tok Blakkjen af Skjelteli laus
aa la den Grima ikring hans Haus.
10. Kjære min Blak du stat no kur
alt mæ æg lægge dæg Beygsle i Mund.
11. Aa kjære min Blak du stat no spak
alt mæ æg lægge dæg Salen paa Bak.
12. Snillan min Blak du falt paa Kne
alt mæ æg springe Salen te.
13. Høyre du Blak, hot æg seie dæg
vil du bæra mæg saa lang ei Lei.
14. Aa æg sko bæra dæg paa grønan Havn
15. Dæ fyste sprang dei saag Blakkjen sprang
dei femten tusind Elnir fraa Jori nam.
16. Dæ andre sprang dei saag Blakkjen sprang
dei femten tusind Milir etter Vægjen fram.
17. Han sprang ivi Dy aa Dikje
aa ivi sjau Kongerikje.
18. Bækkjen va aller saa lang
Beiarblakkjen ivi en sprang.
19. Havi va aller saa breit
Beiarblakkjen ivi dæ steig.
20. Snillan min Blak du vend no heim
no hæv du bori mæg saa langt eit Skjei.
21. Da han ha sprungje saa lang ei Lei
uppaa sat Nikuls liten bleik.
22. Aa daa som han kom i sin Faders Ton
daa va Nikuls treyt aa mo.
23. Dæ va dei Smaadrengjin seie dei ifraa
heimat kjæme Blakkjen aa Nikuls paa.
24. Blakkjen han la sæg mjukan
dei førde Nikuls heimat sjukan.
25. Sæt Blakkjen i Stallen gjæv en kon aa høi
men Nikuls sko drikkje mæ Frugur aa Møiar.
26. Dei sætte fe Stallen dei Laasan fem
Blakkjen spænde up alle dem.
27. Dei sette fe Stallen dei Laasan ni
Blakkjen spænde up alle di.
28. Aa Kongjen han sille i Ledingje fara
aa Blakkjen sille mæ honom væra.
29. Aa Kongjen han styrte si Snækkje fraa Land
Blakkjen han gjæk paa klaare Vand.
30. Aa Kongjen han styrte si Snækkje te Land
Blakkjen han gjæk paa kvitan Sand.
31. Blakkjen gjore meire mæ Hov aa Taan
en Kongjen mæ tolv tusind Mand.
32. Blakkjen han gjore baa beit aa slo
te han laag dau fe Kongjens Fot.
33. Te saa svara han Sigur Svein
sjaa om dei kan gjæra Beiarblakkjen mein.
34. Den fyste piil som daa bleiv skoten
ho bleiv i Blakkjens Bryste brjoten.
35. No ha æg hel vilt mist 12 tusind Mand
hel Blakkjen atte paa ana Land.
36. Ha dæ inkje vori fe Manne-or
æg ha skult lagt Blakkjen i vigde Jor.
37. Ha dæ inkje vori fe Manne-Tunge
æg ha skult lat Præsten ivi en sjunge.
38. Men sea dæ æ i Manneheim
saa fær æg grava en onde ein Stein.
39. Saa grov dei Blakkjen inonde ein Stein
at Ravnar aa Kraakur sil kje hakke hans Bein.
Ekstra opplysninger