[BIN: 0294]

Beiarblakken

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Eivind Audversækre, Lårdal, Telemark .

1. Der sat tvo møyar onder ein stein
-dei trødde gullsko -
so skapa di blakkjen av mannebein.
-So vie ganger de løyndaror. -
2. [Dei skapa blakkjen og gav en namn
og Beiarblakkjen saa kalla dei han.]
3. Ti svara sjukmor strie
kven sko no blakkjen rie.
4. Aa ti svara liten smaasvein.
som konna rie blakkjen heim.
5. Nikuls stryk'e blakkjen paa lend
blakkjen gjer baatte bit aa spenner.
6. Han sprang ivi dy aa dikje
han sprang ivi sjou kongerikje.
7. Fjoren den va' no alli so brei
ana blakkjen ivi fjoren steig.
8. Fjoren [den va' no alli so] lang
at b[lakkjen ivi fjoren] sprang.
9. Blakkjen vill' kje eta grønan høy
aleis der sto ikring baade fruvur aa møy.
10. Di sette fe dynni dei laasane tri
aa b[lakkjen] han spente om de ha' vore ni.
11. Kongjen han styrde si snekkje fraa land
b[lakkjen] han traava paa kvite strand.
12. B[lakkjen] gjor' mei' mæ hov aa taann
hell kongjen han gjore mæ alle sine mann.
13. Om so tala den gamle mann
æ 'er ingjen som Beiarb[lakkjen] skjote kann ?
14. Ti so svara han Sigur Svein
kann de kje gjera B[eiarblakkjen] eit mein ?
15. Ha' de kje vore fe manneor
ha' b[lakkjen] si' legje i vigde jor.
16. Ha' de kje vore fe mannegnyr
eg ha' silt henta presten fraa Skjiens by.
17. Ha' de kje vore fe mannatonga
so ha' presten silt ivi 'n sjonga.
18. Men daa me liver i manneheim
so fær me grava b[lakkjen] innonder ein stein.
19. So grov di b[lakkjen] innonder ein stein
so ravnar aa dyr fekk kje eta hans bein.
20. Den fysste pil som blei skoti
ho blei i broste broti.
21. Blakkjen han gjor' baade beit aa slo
ti han laag dou fe kongjens fot.
Ekstra opplysninger