[BIN: 0293]

Beiarblakken

Oppskrift 1906, med melodi, av Rikard Berge etter Hæge Postmyr, Kviteseid, Telemark .

1. Der site tvo kvinner onder ein stein
-dei traar ein gullsko. -
Di skaper ein foli av mannebein.
-I lofte søve den jomfru. -
2. Di skaper ein fole aa gav honom navn
aa Beiarblakkjen kalla di han.
3. Den fole vill' ikkje stande paa stall
utass han va bonden mæ røde gullband.
-
4. Den f[ole] ville kje drikk' av brønn
uttas der laag gull i grunn.
Ekstra opplysninger