[BIN: 0289]

Beiarblakken

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Gunnhild Sagahaugen, Fyresdal, Telemark .

1. Der sat tvo kjeringar ond' ein stein
dei skapte den blakkjen av mannebein..
2. Dei skapte den blakkjen av manneblo
aa beiarblakkjen so kalla di den.
Dei leidde B[eiarblakkjen] fram til kongsgaren.
3. Ti svara sjukmor strie.
Sigur sko blakkjen rie.
4. Før Sigur ha: sprett den salegjor
ha blakkjen grave sjou alne i jor.
5. Snilla min blakkjen du stend no still
mæ eg legg salen paa.
6. [Snilla min blakkjen] du legg deg paa kne
mæ eg spring salen ti.
7. Han sprang ivi dy aa dikje.
han sprang ivi 7 kongerikje.
8. Fjoren den va' aller so brei
at Beiarbl[akkjen] ivi den steig.
9. Fjoren [den va' aller so] lang
[at Beiarblakkjen] ivi 'an sprang.
10. Smaadrengjen seie tiend ifraa
heimatt kjem bl[akkjen] mæ Sigur paa.
11. Blakkjen vill' kje eta høy
utas der sto møyar omkring.
12. Blakkjen han vill' kje drikke av brønna si
før gullringjen laag paa bonne.
- -
Ekstra opplysninger