[BIN: 0286]

Beiarblakken

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter a: Ingjebjørg Troddedal og b: broren Targjei Mogjen, Mo, Telemark .

1. Dæ site två Finnkvindur unde ein stein
-I trøa gullsko -
dei skapa den folen av mannebein.
-I lofte søve mi jomfru. -
2. Dei skapa den folen, dei gjeva 'n navn
Beiarblakkjen heiter han.
3. Inn kom sjukmor strie
" Krigsval sko hånom rie".
Så følge de almindelige vers om ridtet til verdens ende.
12. Kungen gjenge i høieloftssvalar
"No ser eg blakkjen heimatte koma".
13. Kungen ropar ivi alt sitt land
"Femten mann sko hanom skjote".
14. Den fyste pili som blei rent
då blei Beiarblakkjen kjend.
15. "No grave de blakkjen jupt n' i moll å stein
så fuglanne fær kje bera hass bein."
Ekstra opplysninger