[BIN: 0285]

Beiarblakken

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Jon Skålen, Mo, Telemark .

 Kungen han sto i høieloftssvalar
såg seg ut så vie
"No ser eg 'en blakkjen heimatte koma
å Krigsval i salen rie".
De fører den blakkjen i stallen inn
Krigsval ska drikke mjø å vin!
Ekstra opplysninger