[BIN: 0283]

Beiarblakken

Avskrift udatertukjent av ein gammal visefugg frå Seljord, Telemark .

3. Aa kongen tala te smaa svenen tveij
-di tror i gulskor -
quen tor blaken rie et skiej.
-saa vie gange de løndar or -
4. Aa te svara siukmori strie
aa Nikuls skaa blaken rie.
5. - - - - - - - - - -
6. .....gan seg til stalden iek.
saa:
7. Snile min blak du stat i gron
med ieg fer gulbegsle i din mon.
8. Kjære min blak du stat nu spak
med eg slep i gulsalen din.
9. Det første sprang de af blaken saag
femten tusen alen fra giorden nam.
10. Men kjære min blak du vent nu heim
nu heve du baare meg saa gaat et skiei.
11. In kom svenen di sei i fraa
blaken kom heim og Nikuls sat paa.
12. Set blaken in iev en kon og høy
men Nikuls sko drike med frugur og møy.
13. Men der kom bud fra anna land
at kongen sil udt med alle sine mand.
14. Di sete for stalen di laasen fem
men blaken spente son alle dem.
15. Di sete fe stallen di laasen ni
men blaken spente son alle di.
16. Kongen styrer sin snecke fra land
men blaken la seg paa sonde og saam.
17. Kongen styrer sin snekke paa land
men blaken stiger paa qvite sand.
18. Blaken iore baade bet og slot
te han sto te knes i manneblo.
19. Der falt meye fe heste taan
hel der falt fe kongen med tol tusen man.
20. Blaken spente saa med sin hov
te han dat dø for kongens fot.
21. No ha eg hel vilt mist tol tusen man
hel blaken lig at paa et anna land.
22. Aa ha dæ kie vore fe dæ manne maal
eg ha vilt lagt blaken i kaapa blaa.
23. Aa ha dæ kie vore fe di manne or
eg ha silt lagt blakken i vigde ior.

Ekstra opplysninger

Det finst tre avskrifter av visa: ei av G. O. Greve 2, s. 1-2 ei av Rikard Berge etter ei avskrift av S. Bugge med ei tilvisning: Bugge VIII, 500. -og endeleg ei avskrift av M. Moe, med rettingar og modernisert skrivemåte.- Teksten her er teken etter NFS, G. O. Greve 2, 1-2, for han har gått grundig fram og fått med nokre realopplysningar. Men sidan visefuggen må ha vore vanskeleg å lesa, slik at det finst eit par avvikande lesemåtar, er det gjort jamføring med avskrifta etter Bugge. Greve har t.d. gjort eit par rettingar, som svarar til Bugges tekst.- Hos Greve varierer mellomstevet: di tro i gulsko, di tro i gulskor; i margen ut for 20.2: dø, opplyser han: "Først skrevet dou men dette overstrøget og ist. skrevet dø"; til slutt står: 24. Vers", men ingen tekst, så slutten må vera bortkomen. Også førsten av visa vantar, og i avskrifta etter Bugge er opplyst: "Halvdelen af første Blad er bortrevet". - Til slutt i si avskrift fortel Greve: "Visen er af en gammel Visefug, levning efter en gammel skolelærer Thor Harthøl i Sellgjord". Dette må vel tyda at Tor var frå garden Hartoll i Seljord hovudsokn.