[BIN: 0283]

Beiarblakken

Avskrift udatertukjent av ein gammal visefugg frå Seljord, Telemark .

3. Aa kongen tala te smaa svenen tveij
-di tror i gulskor -
quen tor blaken rie et skiej.
-saa vie gange de løndar or -
4. Aa te svara siukmori strie
aa Nikuls skaa blaken rie.
5. - - - - - - - - - -
6. .....gan seg til stalden iek.
saa:
7. Snile min blak du stat i gron
med ieg fer gulbegsle i din mon.
8. Kjære min blak du stat nu spak
med eg slep i gulsalen din.
9. Det første sprang de af blaken saag
femten tusen alen fra giorden nam.
10. Men kjære min blak du vent nu heim
nu heve du baare meg saa gaat et skiei.
11. In kom svenen di sei i fraa
blaken kom heim og Nikuls sat paa.
12. Set blaken in iev en kon og høy
men Nikuls sko drike med frugur og møy.
13. Men der kom bud fra anna land
at kongen sil udt med alle sine mand.
14. Di sete for stalen di laasen fem
men blaken spente son alle dem.
15. Di sete fe stallen di laasen ni
men blaken spente son alle di.
16. Kongen styrer sin snecke fra land
men blaken la seg paa sonde og saam.
17. Kongen styrer sin snekke paa land
men blaken stiger paa qvite sand.
18. Blaken iore baade bet og slot
te han sto te knes i manneblo.
19. Der falt meye fe heste taan
hel der falt fe kongen med tol tusen man.
20. Blaken spente saa med sin hov
te han dat dø for kongens fot.
21. No ha eg hel vilt mist tol tusen man
hel blaken lig at paa et anna land.
22. Aa ha dæ kie vore fe dæ manne maal
eg ha vilt lagt blaken i kaapa blaa.
23. Aa ha dæ kie vore fe di manne or
eg ha silt lagt blakken i vigde ior.
Ekstra opplysninger