[BIN: 0280]

Beiarblakken

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Dagne Li, Vrådal, Telemark .

1. Fram kom Kristoffer ...
eg tore blakkjen rie.
2. Dæ fyste sprang den blakkjen sprang
femten milir på vegjen fram.
3. [Dæ fyste sprang den blakkjen] tok
15 alnir ne i jor.
4. Kristoffer syntes han vera mo
båe hass støvlar sto fulle av blo.
5. Kr[istoffer] tala te blakkjen so
me vi helle vende no.
6. Nei me vi inkje vende
me vi te verdens ende.
Ekstra opplysninger