[BIN: 0279]

Beiarblakken

Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Targjei Mogjen, Mo, Telemark .


b.
6b. Um fjoren dæn va' alli så lang
Beiarblakkjen ivi sprang.
6c. (Um) straumen (dæn va' alli så) brei
(Beiarblakkjen ivi) steig.
6d. Blakkjen kom i paradis inn
dær ha' fulli blakkjen vori fyrr.
6e. (Blakkjen kom i) helvede (inn)
(dær ha' fulli blakkjen) inkje (vori fyrr).
6f. Kungjen gjenge i høieloftssvalar
no ser eg blakkjen heimatte koma.
6g. Kungjen ropar ivi alt sitt land
femten mann sko' hånom skjote.

7. (Dæn fyste pili, som blei rent
då blei Beiarblakkjen kjend).
8. No grave de blakkjen jupt ni moll å stein
så fuglanne fær 'kje bera hass bein.
9. (No grave de blakkjen jupt i moll å) grus
(så fuglanne fær 'kje bera hass) blo.
Ekstra opplysninger