[BIN: 0278]

Beiarblakken

Oppskrift a, 1857 av Sophus Bugge etter Ingjebjør Troddedal, Mo, Telemark .

1. Dær site finnkvindur unde ein stein
-I trøa gullsko -
...............................
2. Inn kom sjukmor strie
Krigsval sko hånom rie.
3. Krigsval reiste at smiggje
han læte gullbeisli gydde.
4. Kjære min blakkjen, du seilar ditt bak
alt mæ eg fær leggje sadelen på.
5. [Kjære min blakkjen, du] felt i kne
alt mæ eg sleppe 'pi salen ti deg.
6. Dæn fyste som blei rent
då blei Beiarblakkjen kjend.
Så blei an te menneskje atte, å så fekk sjukmor den straf, som (vilde haandteret) hun havde tiltænkt ham. Han havde skullet havt en jomfru (i jomfru søve mi jomfru), men så ville sjukmor hass, at bror hennas sille ha den.
7. Dei skapa dæn folen av mennebein
............................
8. Dei skapa dæn folen, dei gjeva 'o navn
å Beiarblakkjen heiter han.
(På stalden talte om hvad kost han havde kunnet med før og hvad han fik nu). Droningji ville hava en liggjande unde ei hedde, så ho fekk rie på en, både når rei te kyrkje å av kyrkje.
Ekstra opplysninger