[BIN: 0277]

Beiarblakken

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Gunnhild Dårelaupe Jørgensdotter, Lårdal, Telemark .

1. Der gjenge tri tollkjeringjer kringum ein stein
.......................
2. Han reiv takje av stallarhus
......................
3. Æ her ingjen som skjote kann.
......................
Ekstra opplysninger