[BIN: 0275]

Beiarblakken

Oppskrift 1861, med melodi, av L. M. Lindeman etter Bendik Ånonsen Sveigdalen (Felland), Skafså i Mo, Telemark .

 Der sit tvo Trolkjerringar und' ein Stein
-dei trøa Gullskor -
dei skaper ein Fole af Mannebein
-I Høvane va 'en tamde vel. -
Ekstra opplysninger