[BIN: 0270]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Andreas Hauge? etter ukjent sanger?, Aurdal, Valdres .

1. "So fiska dei upp henna fingra små
-Lindin-
dei gjorde dei hörpestillare tå.
-Det var då den stolte jomfru me narra.-
Ekstra opplysninger