[BIN: 0269]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Rolf Myklebust etter Rønnaug Vangen, Bøverdalen, Oppland .

1. Det va' tvæ syst så like.
-Linden. -
Døm ville sta vaske se' kvite.
-Borgensøn.
Jomfru me' tvinga. -
2. Nei um me vaska oss natt og dag.
Så bli oss ikkje kvitar 'ell Gud ha' oss skapt.
3. Den eldste 'ytte den yngstre frå strand.
For det ho vilde få hennar festarmann.
4. Så kom det ei vindgust synna.
Å bles ho inn på grunna.
5. Så kom det ein vindgust norda.
Å bles ho ut på fjorda.
6. Så kom det ein vindgust frå elle land.
Å bles ho inn på kvitan sand.
7. Så tog dem henna' kvite kropp.
Å gjorde harpestokken tå.
8. Så tog dem henna' finger små.
Å gjorde harpepinnein tå.
9. Så tog dem henna' gule hår.
Å gjorde harpestrengjen tå.
10. Harpa slo det fysste.
Bruri var mi syster.
11. Harpa slo det andre.
Brure heiti Anna.
12. Harpa slo det treia.
Brure to' te' beia.
13. Harpa slo det fjole1.
Brure se' forgjorde.
1(fjorde, tykk l)
14. Harpa slo det femte.
Brure ville døm hente.
15. Harpa slo det sjette.
Brure var i hekse2.
2(ei ?)
16. Høgge silju, høgge osp.
Høgge den ved som skal brennas kvast.
Ekstra opplysninger