[BIN: 0268]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Rolf Myklebust etter Ingebjørg Liestøl, Åseral .

1. Syster tala til syster så:
-Ved sande. -
Me vil ned til Sjoarå.
-Båra bere så vent eit viv yvi lande'. -
2. Å ho' ska' me til Sjoarå?
Me heve inkje klæde å två.
3. Um du tvæ deg so kvit som krit.
Aldri vert du di syster lik.
4. Du må två deg så kvit du kan.
Alli fær du ein festarmann.
5. Den yngste gjekk fyre som ei sol.
Den eldste gjekk ette' som orm i jor'.
6. Den yngste sette seg på ein stein.
Den eldste skuva ut for mein.
7. Den yngste rette opp si hand.
Kjære syster hjelp i land.
Ekstra opplysninger