[BIN: 0267]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1958 av Rolf Myklebust etter Rønnaug Vangen, Bøverdalen, Oppland .

1.Det va' tvæ syst så like
-Linden-
Døm ville sta vaske se' kvite.
-Borgensønn-
-Jomfru me' tvinga-
2. Nei, um me vaska oss natt og dag.
Så bli oss ikkje kvitar 'eill Gud har skapt.
3. Den eildste ytte den yngste frå strand.
For dæ' ho vilde ha hennar festarmann.
4. Så kom det ein vindgust norda.
Å bles ho ut på fjorda.
5. Så kom det ein vindgust synna.
Å bles ho inn på grynna.
6. Så kom det ein vindgust frå sillo land.
Å bles ho inn på kvitan sand.
7. Så to' dem henna kvite kropp.
Å gjorde harpestokken tå.
8. Så to' dem henna finger små.
Å gjorde harpepinnein tå.
9. Så to' dem henna gule hår.
Å gjorde harpestrengjen tå.
10. Så to' dem henna gullring.
Forgylte harpa rondt ikring.
11. Harpa slo dæ' fysste.
Brure var mi syster.
12. Harpa slo det andre.
Brure heite Anna.
13. Harpa slo det treia.
Brure to' te beia.
14. Harpa slo det fjerde.
Brure se' forgjorde.
15. Harpa slo det femte.
Brure vill døm hente.
16. Harpa slo det sjætte.
Brure æ' ei hekse.
17. Harpa slo dæ' syvende.
Brure skulle breinnast.
18. Haugge silju, haugge osp
Haugge den ved som skal breinnas kvast.
Ekstra opplysninger