[BIN: 0266]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1956 av Rolf Myklebust etter Gudrun Grave Norlund, uten lokalisering .

 Her bur ein mann heran upp med å.
-Komen av aurom lando -
Han heve seg dei døttane tvo.
-Dei dansa so vent dei kvende-
Den yngste gjekk fyre med utslege hår.
Den eldste gjekk ette med falske råd.
Den yngste sette seg ned på strand.
Den eldste skuva ho langt ut på vann.
Ho rette upp si kvite hand.
Å syster, syster hjelp meg i land.
Eg hjelp ikkje vil, eg hjelp ikkje kan.
For du meg gjev meg din festarmann.
Alli fær du min festarmann.
Førr skå eg flote, so langt eg kan.
Ekstra opplysninger