[BIN: 0263]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av Ludv. M. Lindeman etter Tone Vistadbakkjen, Skafså, Mo, Telemark .

 Søster tala te Søster saa
-ve Strandi-
no vi me okkon te Vidvand gaa.
-Baara bere saa vent eit Viv te Lande-
Ekstra opplysninger