[BIN: 0259]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av ukjent samler etter ukjent sanger, Masfjord, Hordaland .

1. "Der var tvo syster so lika
-Herre min-
dei vilde sta vaska seg kvita."
-Um sumaren, Dei andra fuglane synge kvar-
2. So gjekk de seg ned paa sanden kvit
den eldsta ho skudde den yngsta uti.
-Dei andra fuglane synge kvar-
3. So rette ho up si snehvite hand
kjære mi syster du hjelp meg iland.
4. Nei ikkje so hjelpe eg deg iland
utan at eg faar din festarmand.
5. Nei du skal faa bettre en som so
mi bruredragt, den ska du faa.
6.
(Mangler)
7.
8. So kjem der vind fraa nore,
aa dreiv da likje paa fjore.
9. So kjem der vind fraa auste
aa dreiv da likje aat nauste.
10. So kjem dar vind fraa alle land,
aa dreiv da likje paa kvitan sand.
11. Harpa slo da fyrsta,
Brura var mi syster.
Ekstra opplysninger