[BIN: 0257]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1919 av O.M.Sandvik etter ukjent sanger, Lom, Oppland .

1. Saa kom de' ein vinngust synna
-linden-
aa bles 'o inn paa grynna,
-Borgens søn, jomfru me tvinga-
2. Saa kom de' ein vinngust nor'a
aa bles 'o inn ette fjorda.
3. Saa kom de' ein vinngust fraa aille lann
aa bles 'o inn paa kvitan sann.
Ekstra opplysninger