[BIN: 0253]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Rikard Berge etter Gunnhild Raumdal, Lårdal, Telemark .

1. Syster tala ti syster si
-ve sande-
(No vi me kon ti Souar-aa)
-Baara ber'e so vent eit viv av lande-
2. Hott sko me ti Souar ....
Ekstra opplysninger