[BIN: 0247]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Birte Nordrum, Østre Gausdal, Opland .

1. De budde ein bonde upp-mæ ei aa
-Linden-
hadde han se' dei døtrane tvo.
-Baara bær so vent eit viv ti lande-
2. Ein dag so gjekk dei ut baae tvo
so gjikk dei se' ti sjoar-flod.
3. Kvi ska me gaa os ti sjoar-flod
naar ikkje me hev'e klæer aa tvaa?
4. Me vilja vaske oss kvite
so vert me vel kvarandre like.
5. Om du vaska de' aldri so kvit,
aldri so vert du syster di lik.
6. Den yngste gjikk fyri mæ utsligji haar,
den eldste gjikk etter mæ falske raaer.
7. Den yngste (gjikk fyri) som ei sol,
den eldste smoug etter som orm i jor.
8. Den yngste steig uppaa ælvarstein,
den elste skauv 'o utformein.
9. Aa hjarte syster, hjelp ti land,
so ska du faa mitt roue gullband.
10. Nei faa skam ligg naa deran
eg vil hava din festarmann.
11. Nei før du min festarm(ann) faar,
so ska e' reka so langt eg formaar.
12. So kaam de ein vinnngust nora
aa bles henne inn ette fjora.
13. So (kom de ein) vinngust synna
aa bles henne inn for grinna.
14. So kaam de ein vinngust fraa æille lann
aa bles henne inn paa kvitan sann.
15. Der gjekk se' tvo englar paa elvarland
so fann de like paa kvite sann.
16. Dei toko hennar kvite kropp
aa gjor av den ein horpestokk.
17. Dei toko (hennar) gule haar,
aa gjore harpestrengjir av.
18. Dei toko (hennar) fingranne smaa
aa gjore harpepinnar taa.
19. Dei toko (hennar) roue gullring
forgjylde den haarpa rundt omkring.
20. Dei sette den haarpa i døraglaatt:
hugar de høyre ein harpeslaatt.
21. Haarpa slo den fysste:
Bruri æ mi syster.
22. Haarpa slo de andre
de late den haarpa stande.
23. Haarpa (slo) den treia
de late den haarpa teia.
24. Bruri trødde paa spelemanns taa,
Du slaa den haarpa i smaalaar smaa.
25. Bruggaammen upp paa bore sprang:
Du late den haarpa ha sin gang.
26. Haarpa slo den fjole,
Bruri meg forgjole.
27. Haarpa slo den femte:
Bruri ho ska brenne.
28. Haarpa (slo den) sette:
Bruri æ ei hekse.
29. Haagge sølju aa aasp aa bjørk
saa laagen staar baade heit aa sterk.
30. Brugaammen va' so har ein mann,
han leidde sjøl brura paa baale fram.
31. So slo dei den horpa i stykkja ni
so vart de atte so vent eit viv.
Ekstra opplysninger