[BIN: 0243]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1907 av Rikard Berge etter Birgit Holtskil, Kviteseid, Telemark .

1. Syster tala ti søster saa
-paa sande-
lar kon okkon ti lalaraa.
-Baara bere (so vent eit viv fraa lande).-
2. So sko me (tvaa okkon kvit) som krit
so me bli (tvo systar) lik.
3. Men om du (tvær deg kvit som) krit
so (bli me alli tvo tvo systar) lik.
4. Syster skuva 'o utav mein
- - -
5. Syster, syster, hjelp i land
eg deg ikkje hjelpe kann
Førr 'ell eg fær din festar(mann).
6. Førr ('ell eg fær din) festarmann
førr so flyt eg hor eg kann.
Ekstra opplysninger