[BIN: 0241]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1906 av Rikard Berge etter Hæge Postmyr, Nissedal, Telemark .

1. Syster tala (ti) syster go
-paa sande-
me vi kaan (ti) sjouar flo.
-Baara (bera so vent eit vivi ivi lande).-
2. Hot æ me sko (ti sjouar) flo
me heve der ingjo klæer aa tvaa.
3. Me (sko tvaa kaan) kvite
vera tvo (systrar) like.
4. Um du tvaar deg aller so kvit,
so bli aller (me systrar) lik.
5. Den øngste gjekk (fyre mæ) neslegje (haar),
den eldre gjekk (etter mæ) falske raa.
6. Den øngste sita (seg paa ein) stein
den eldre skuva mæ uformein.
7. Den øngste rette ut hvide hand
æ kjære s(yster) du hjelp meg i (land).
8. Nei eg slett ikkje hjelpe kann
før du gjev (meg din festarmann).
9. Førr du fær (min) festarm(ann)
førr sko eg reka so langt eg kann.
10. Der for tvo fiskarar frametter mæ aa,
der saag di (de likje) paa gronnen laag.
11. Di tala te kvorandre saa,
sko de likje te kjørkjegaar.
12. Nei me vi gjera ei horpe derav
aa reise saa kaan te bryllaupsgar.
13. So tok di henars kvite kropp
(aa gjore derav ein) horpestokk.
14. So tok (di henars) gule haar
aa (gjore dei) strengjir av.
15. Dei tok (henars) fingar smaa
aa gjor dei stillepinnar av.
16. Daa at dei den horpa ha gjort,
daa reste dei te bryllaup bort.
17. Di sette seg i dynnestokk
lyster de høyre paa (horpeslaatt).
18. Horpa slo de fysste
Bruri ho æ (mi syster).
19. H(orpa slo de) andre
Bruri 'o heiter Anne .
20. H(orpa slo de) tree
brugaamen (æ min) bele.
21. H(orpa slo de) fjore
Bruri ho meg forgjore.
22. Upp so sprang di brukvinnur tvo
naa fører de bort dikkaans (horpe)ljo.
23. Bort mæ horpe, horpeslaatt
bruri hev vondt i sitt hovu faatt.
24. Brugaamen sprang fram ivi bor,
de lete vel (horpa hava sitt) ljo.
25. H(orpa slo de) femte
brug(aamen heiter) Svenkje .
26. So tok di (horpa slo) imot golv
der sto upp ein jaamfru baar.
27. So gjore dei bruri (saa mykje) mein
di grov 'o (livandes onde ein) stein.
Ekstra opplysninger