[BIN: 0233]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1892-93 av Hans Jacob Aall etter Tone Tormodsdotter, Lintveit, Brunkenberg, Kviteseid, Telemark .

1. Syster tala te Syster go
-paa Sande-
naa vi me te Sjauarflo.
-Baara ber saa vent et Viv av Lande-
2. Haat ska me te Sjauar flo
me heve der ingjo Klæer aa tvaa
3. Me ska tvaa 'kon kvite
aa vera tvaa Systar like.
4. Om Du vaskar Deg Kvit som Krit
Saa bli Du aller di Systar lik.
5. Om du tvaadde Deg kvit som Bein,
saa tvaar Du aller av Deg Dit Mein.
6. Den yngste jek fyri me nesleji Haar
den ælste jek etter me falske Raa.
7. Den yngste sette seg ne paa Stran
den ældre skuva 'o langt ut paa Van.
8. Kjære mi Syster, Du hjelper meg
Mit røde Gulbaand eg jeva skaa Deg.
9. Eg jelpe ikje vi, eg jelpe ikje kan
for Du jev meg din Festarman.
10. Før eg ska jeva Deg min Festarman
før ska eg flote, saa langt eg kan.
11. Der for tvaa Fiskarar frametter Aa
saa saag dei de Likje paa Grunnen laa.
12. Den eine tala te den andre saa
skaa de Likje te Kjyrkjegaar.
13. Skaa de Likje te Kjyrkjegaar
hell skaa me jøra ei Haarpe utaa.
14. Saa tok de henars kvite Krop
aa jore te en Harpestok.
15. Saa tok dei henars gule Haar
aa jore Harpestrengjir av.
16. Saa tok dei henars Fingar smaa
aa jore Stillepinnar av.
17. Som di ha den Haarpa jort
saa reiste di seg te Bryllop bort.
18. Saa sette dei seg paa Dynnestok
Lyster dei høre Harpeslot.
19. Haarpa slo de fyste
Bruri e mi Systar.
20. Haarpa slo de andre
Bruri heiter Anne .
21. Haarpa slo de tree
Brugommen va min Bele.
22. Haarpa slo de fjore
Bruri me forjore.
23. Saa sprang dei fram dei Kvinder to
gaa vek me Harpe aa Harpejo.
24. Gaa vek me Harpe aa Harpeslot
saa vont i Haavu heve me faat.
25. Brugommen sprang seg fram ikring Bor
lat den Haarpa hava eit jo.
26. Haarpa slo de femte
Brugommen heiter Svenkje .
27. Haarpa slo de sette
Bror min heiter Vetle .
28. Saa tok di den Haarpa aa slo imot Golv
der sto op en Jomfru baat fager aa bol.
29. Di jore Bruri saa stort et Mein,
di grov 'o livanes under ein Stein.
30. Di jore Bruri saa stort imot
di grov 'o livanes under jor.
31. Di va 'kje Fiskara som di va lik
de va tvaa Englar fraa Himmerik.
Ekstra opplysninger