[BIN: 0232]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1870-åra av G.O.Greve etter Tor Sveinsson Sopanstad, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .

1. Syster tala te syster go:
-paa sande-
me vi kon te sjauarflo.
-Baara bere saa vent eit viv av lande-
2. Hot sko me konn te sjauarflo?
me heve der inkje di klæi aa tvaa.
3. Me vi tvaa kon kvite,
bli tvo systar like.
4. Aa om du tvaadde de kvit som krit,
tvaadde du alder av deg di drit.
5. Aa om du tvaadde deg kvit som bein,
tvaadde du alder av deg ditt mein.
6. Den øngste gjekk fyre mæ neslegje haar,
den ældre itte mæ falske raa.
7. Den øngste sætte seg paa ein stein,
den ældre skuva o uformeint.
8. Kjære mi syster, du hjælper meg
de røde gullbælte gjev eg deg.
9. Inkje eg vi aa inkje eg kan,
men gjeve du meg din festarmann.
10. Nei ikje gjev eg deg min festarmann,
før fær eg flote saa langt eg kan.
11. Der gjekk tvo fiskar' framitte mæ aa,
saa saag de de likje paa gronden laag.
12. Saa tok di hennas nakkne kropp,
aa gjore derav ein harpestokk.
("Her mangle nogle vers om, hvorledes de gjorde strenge af hendes 'gule haar' og stillepinde af hendes fingre, samt kom til bryllupsgaarden, hvor hendes søster blev gift med hendes 'festarmann', og de begyndte at spille"):
13. Horpa slo de fjore:
brura meg forgjore.
14. Horpa slo de femte:
brugommen heite Sveinkje .
("Mere mindtes meddeleren ei af denne vise")
Ekstra opplysninger