[BIN: 0229]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Johannes Skar etter Knut Jonsson Heddi, Rysstad, Valle, Aust-Agder .

1. Mi have vakt so unde Røy
aa dø e Kjerstis vene Møy.
2. So la dei Likji ne paa Sand;
der saage dei Kjerstis kvite Hand.
3. So toke dei hennis gule Haar,
der gjaare dei Strengji baa store aa smaa.
4. So toke dei 'ennis kvite Kropp
aa gjaare derav 'n Horpestokk.
5. So toke dei 'ennis Finga smaa
so gjaare dei Skruva baa store aa smaa.
-Men Lilja tvingar 'an Maarsti-
Ekstra opplysninger