[BIN: 0228]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av ukjent samler etter ukjent sanger, Telemark .

1. Dei selde meg fe ei Klokke ny
-paa Sande-
den hæng i Maria Kjyrkjeby.
-So føres dei vene Vivi av Lando-
2. Klokka slo dæ fyste
Bruri de æ mi Syster.
3. So tok dei hennes kvite Krop
aa gjore a te ein Harpestok.
4. So tok dei henars Fingar smaa
aa gjore Stillepinnat taa.
5. So tok dei henars gule Haar
aa gjore Harpestrængjir taa.
6. Aa Horpa slog de andet
aa Bruri heiter Anne .
7. - - - - - -
8. Aa Horpa slo dæ fjore
Bruri meg forgjore.
9. Aa Bruri blei so rou som Bloo
ho tolte kje længer dæ Horpeljo.
Ekstra opplysninger