[BIN: 0227]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, Telemark .

1. Dei selde meg fe ei Klokke ny
-paa Sande-
den hæng i Maria Kjyrkjeby.
-So føres dei vene Vivi af Laando-
2. Klokka slo dæ fyste
Brure de æ mi Syster
3. So tok dei hennes kvite Krop
Aa gjore a te ein Horpestok.
4. So tok dei henars Fingar smaa
aa gjore Stillepinnar taa.
5. So tok dei henars gule Haar
aa gjore Horpestrængjir taa.
6. Aa Horpa slog de andet
aa Bruri heiter Anne .
7. Aa Horpa slo de fjore
Bruri meg forgjore.
8. Aa Bruri blei so rou som Blo
ho tolte kje længer dæ Horpeljo.
Ekstra opplysninger