[BIN: 0226]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Dårdi Rindedalen, Seljord, Telemark .

1. Syster sagde til den anden: Lat kon vaske kon gvite
-mæ strando-
så me kann bli ett par systar like!
-Båra ber so vent eit lik te1 lando-
1i
2. (Den yngste for fyri, den eldste etter på store tanker,
Den yngste sette seg på vaskarstein, den eldste kåm etter
å skuva henne uti stroumo)
3. "Syster, syster, jelp i land!
du sko nå få så vent ett gullband."
-Båra bere (so vent eit lik te lando)-
4. "Nei sekk, nei sekk
-ja ne fer strando-
eg fær væl ein gong ditt vene gullband."
5. "Syster, syster jelp i land!
-mæ str(ando)-
du sko nå få min festarmann!"
6. Nei sekk, nei sekk!
-ja ne fe str(ando)-
eg fær væl eingong din festarmann."
7. "Farvæl, farvæl, syster mi
-i himmerig-
slett alldri kjem eg mer te dig.
-Båra ber så vent (eit lik te lando)-
Ekstra opplysninger