[BIN: 0223]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)


Oppskrift 1890 Moltke Moe etter Torbjør Ripilen, Mo, Telemark .

1. Dæ bur tvo systar nor1 under øy
- på strandi -
å blanke som sole va båe dei.
- Båra bere dæ vene vivi frå landi -
1sør
2. Syster tala ti syster så
"Kom no fyg meg her neat å!"
3. Der sko me två konn kvite
å bli' tvo systar so like."
4. "Å um du tvær deg so kvit'e som snjor
Du bliv' alli lik anten syster hell bror."
5. Den yngri sette seg ne på ein stein
so skuva 'o 'æ uti so uformeint.
6. "Syster, syster hjelp2 meg så
brureklæi me' sko du få!"
2hjølp
7. "Nei søkk, nei søkk so fort du kann,
eg vi hava att'e din festarmann!"
8. "Min festarmann sko du alli få,
men brureklæi bå store å små."
9. So gjekk der tvo fiskarar ne ved å
so såg dei dæ vivi, på botnen låg.
10.So tok dei upp den hvide kropp
å lae 'æ inni ein horpeskrott.
11.So toke dei hennes gule hår
so sette dei horpestrængjine på.
12.So toke dei hennes lislefengji3
å gjore derav ein stiddepinni.
3lislefingji
13.So toke dei hennes røde gullringg,
so gyllte dei horpa runn ikring.
14.Når den horpa færig'e va'
so bar dei 'æ av inni bruregar.
15.Horpa slo slagje fyste:
"Brure ho æ mi syster!"
16.Horpa (slo) slagje4 are
"Skjænkjaren dæ æ min fader5!"
4slagji
5fare
17.Horpa (slo) slagji tre'e
"Bruggomen va min beli6!"
6bele
18.H(orpa) slo slagji fjore
"Brure ho meg forgjore!"
19.Brure ho bleiv so illi7 ivi or
"Takje ho horpa å slå 'æ sond8!"
7iddi
8got gov
20.Bruggomen fram ivi bori sprang
"De lete væl horpa hava sin gang!"
21.Horpa slo slagji femte:
Moi mi9 me heiter Jette!"
9mi
22.Å horpa slo slagji sjette
"Fari min heiter Svænkji!"
23.So tok dei den horpa, slo 'æ mot golv,
so sto der upp ei jomfru so bold.
24."Gu' forlåte meg, dotte me:
kvi forgjore du syste de?"
25.Han tala te dei drængjine små
"De reiser at skogjen å hogge bål!"
26.De høgge den båle10 av eikji11
å gjera12 den varmen så heit'e.
10båli
11eiki
12gjeri
Ekstra opplysninger