[BIN: 0220]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1878 av Ivar Mortensson etter Aslaug Vindal, Seljord, Telemark. .

1. De gjekk 2 systa ne te ei aa
-ve sande-
aa vilde vaske seg likedaa.
-det va den stolte jomfru, som henar tvinga-
2. Ja me kan vaske kon gvite
men aller bli me like.
3. Den elste (va) so svart som jor
(den) yngste (va so) gvit (som) sol.
4. Den yngste sette seg ne paa ein stein
(den) elste skuva 'o aat den striande straum.
5. Aa kjære mi syster, hjælp mig til lands
-ve strande-
ja du ska faa mitt røde gullban.
6. Mit røde gullban kan eg væl faa
men alle ska du lande naa.
7. Aa kjære (mi syster, hjælp mig til) lands
-ved str(ande)-
ja (du ska få min røde) gullring.
8. Din (røde gullring kan eg væl) faa
men (aller ska du lande) naa.
9. Aa (kjære mi syster, hjælp mig til) lands
ja (du ska få min) festarmann.
10. Din festarmann kan eg væl faa
men (aller ska du lande) naa.
11. De kom 2 spelmennar neti ei aa
der fekk dom sjaa de like laag.
12. So tok dom hennars bringerøst
aa gjore seg te ein horperøst.
13. So (tok dom hennars) gule haar
(å gjore seg te ein) horpetraa.
14. So (tok dom hennars) veslefing
(å gjore seg te ein) stillepinn.
15. Daa horpa slo de sette
daa hette brura Mette .
Ekstra opplysninger