[BIN: 0219]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1870-åra av Hans Ross etter Ragnhild Flathus, Seljord, Telemark .

1. De va tvo Systar saa rike
-Ne ve Strando-
Aa den eine konna faa Belar nokk.
-Baara ber saa vent ett viv fraa Lande-
2. Den øngste konna faa Gull i Fang
Aa den ellste fekk dæ naa inkje sjaa.
3. "Naa vi me vaske kaa gvite
saa me kann bli ett par Systar like".
4. Den øngste gjekk fyri mæ utslegje Haar
Den ellste gjekk ette paa falske Raa.
5. Den øngste sette seg paa Vaskarstein
den ellste skuva hennar i striande Stroum.
6. "Snille Syster hjelp i Land
Du skaa faa mitt røde Gullband".
7. Aa sekk, aa sekk, aa sekk for Skamm:
"Eg fær væl ou ditt røde Gullband.
8. "S(nillo) s(yster, hjelp i Land
"Aa du skaa faa min røde Gullring".
9. Aa s(ekk), aa s(ekk), aa s(ekk) for Skamm
eg fær (væl ou din røde Gullring).
10. "S(nille) S(yster), hjelp i Land
Aa men du skaa faa min Festarmann".
11. "Aa sekk, (å sekk, å sekk for skamm)
aa men eg fær væl din festarmann".
12. "Farvæl, farvæl, syster
"Aa i Himmerik der møtes me".
13. De kaam tvo Spelemennar over ne
saa saag dei Haare utav ho.
14. Saa tok di hennars vide Kne
Aa gjore derav ein Fiolin.
15. (Så tok di hennars) vide Brøst
(å gjore derav) Felerøst.
16. (Så tok di hennars) fagre gule Haar
Aa gjer derav ein Feletraa.
17. (Så tok di hennars) vesle Fing
(å gjer derav ein) Stillepinn.
18. "Naa skaa her vera Bryllop i næste By
Naa vi me prøve kaans Horpe ny".
19. Aa Horpa slo Slagje de fysste
"Aa bruri va mi Syster".
20. (Å horpa slo slagje) de annet
"Aa bruri heiter Anne" .
21. (Å horpa slo slagje) de tre-di-e
"Bruggaamen var min Bele".
22. (Å horpa slo slagje) de fjorde
"De va mi Syster som dette gjore".
23. Bruggaamen begjønda te graate
"Aa lat saa den Horpa laate".
24. Aa (horpa slo slagje) de femte
"Men de va her, som dette hende".
25. "Aa tak den Horpa, slaa 'o mot ein Stokk
"Eg heve saa vondt i mitt Hovu faatt!"
26. Saa tok di den Horpa, slo mot ein Stein
Saa bleiv derav ei Jomfru fin.
27. Bruggaamen blei saa kaat aa gla
Han fekk vel atte den han skull' ha.
28. Saa helt di Bryllop i Dagænne tre
Den stygge blei skuva i Stroumen ne.
Ekstra opplysninger