[BIN: 0215]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Vrådal, Telemark .

1. Brugomen tala te bruri så:
kvi æ du så myrk idag mot igjår?
Ekstra opplysninger