[BIN: 0213]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Telemark .

1. Her boer en mann her ud ved å
-ved Strande-
han heve dei deilige døttann tvei.
-Båra bere so vent ein viv av lande-
2. Den eine æ som plom i ve
den andre æ som orm i ve.
3. Kom la kon ne at åi kvite
so bli me kon systar like.
4. Me vi kje kon neat åi gå
me hev inkje klæi å två.
5. Nei um du tvådde deg kvit som krit
so bli du aldre di syster lik.
6. Nei (um du tvådde deg kvit som) bein,
so tvår du aldrig av deg ditt mein.
7. Den yngre gjekk fyri mæ neslegje hår,
den eldre gjekk ette mæ listige rå.
8. Den yngre hun sette seg på ein stein
den eldre skuva ho uformein.
9. Syster, syster, hjelp du mig
min røde gullring so gjeve eg deg.
10. S(yster) s(yster) hjelp du mig
mitt røde gullband (so gjeve eg deg).
11. Nei inkje eg vi å inkje eg kann
fyr du gjeve meg din festarmann.
12. Før eg gjeve deg min f(estarmann)
førre lyt eg fljote so langt eg kann.
13. So kom der tvo feskarar uppette mæ å
so såg dei de likje på botnen låg.
14. De va' kje feskarar, men de va likt
de va tvo englar frå himmerik.
15. Kvåre sku me kon te kyrkja gå
hell sku me tråga en horpeslått.
16. So tok dei hennes kvite kropp
å gjore de te ein horpetrosk.
17. (So tok dei hennes) kvite feng,
den (gjore de te ein) stillepinn.
18. (So tok dei hennes) bryster små,
(de gjore) de te ein notehest.
19. (So tok dei hennes) gule lokk
(den gjorde) de te en harpestreng.
20. So gjekk dei seg at brurehus
so sette dei seg på durestok.
So tråga dei en harpeslått.
21. Horpa ho for te låte
brure ho for te gråte.
22. Harpa ho slo de fyste
brure æ mi syster.
23. (Harpa ho slo de) andre,
(brure) heter Anne .
24. (Harpa ho slo de) tree
brugomen va min bele.
25. (Harpa ho slo de) fjore
brure meg forgjore.
26. (Harpa ho slo de) femte
brugomen heiter Svenkje .
27. Brure ifrå bore sprang
vekk mæ de horpe å horpesang.
28. Vekk (mæ de) harpejo
vondt i hue so hæv jeg fått.
29. Brugomen ifrå bore sprang
lat kun harpa hava se sang.
30. So gjore dei brure so stort eit mein
dei grov ho livandes onde ein stein.
31. So gjore dei brure so - - mot
(dei grov ho livandes) unde jor.
Ekstra opplysninger