[BIN: 0212]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Telemark .

1. Her bor en mann her ud ved å
-ved strande-
han heve dei deilige døttane tvei.
-Båra bere so vent eit viv av lande-
2. Den eine æ som plom i ve
den andre æ' som orm i ve.
3. Kom lat os ekon ne at åi kvite
so bli me kons systar like.
4. Me vi 'ikje kon neat åi gå
me hev inkje klæi å två.
5. Nei um du tvådde deg kvit som krit
so bli du aldri di syster lik.
6. Nei (um du tvådde deg kvit som) bein
so tvår du aldrig av dig ditt mein.
7. Den yngre gjekk fyri mæ neslegje hår
den eldre gjekk ette mæ listige rå.
8. Den yngre hun sette seg på ein stein
den eldre skuva ho uformein.
9. Syster, syster, hjelp du mig
min rødegullring so gjeva eg deg.
10. S(yster), s(yster), hjelp du mig
mitt rødegullband (so gjeva eg deg).
11. Nei inkje eg vi, å inkje eg kann
fyr du gjeve meg din festarmann.
12. Før eg gjeve deg min f(estarmann).
førre lyt eg fljote so langt eg kann.
13. So kom der tvo fiskarar uppette mæå
so såg dei de likje på botnen låg.
14. De va kje fiskarar, men de va likt
de va tvo englar frå himmerik.
15. Kvåre sku me kon te kyrkje gå
hell sku me trågå en harpeslått.
16. So tok dei hennes kvite kropp
å gjore de te ein horpetrosk.
17. (So tok dei hennes) kvite feng1
(å gjore) den (te ein) stillepinn.
1fing
18. (So tok dei hennes) bryster små
(å gjore) de te ein notehest.
19. (So tok dei hennes) gule lokk
(å gjore) den te en horpestreng.
20. So gjekk dei seg at brurehus
.........
21. So sette dei seg på durestok
so tråga dei en harpeslått.
22. Horpa ho for te låte
bruri ho for te gråte.
23. Horpa ho slo de fyste
bruri æ mi syster.
24. (Horpa ho slo de) andre
(bruri) heiter Anne .
25. (Horpa ho slo de) tree
brugomen va min bele.
26. (Horpa ho slo de) fjore
bruri meg forgjore.
27. (Horpa ho slo de) femte
brugomen heiter Svenkje .
28. Bruri ifrå bore sprang
vekk mæ di horpa å horpesang.
29. Vekk (mæ di horpe å) horpejo
vondt i hue so har jeg fått.
30. Brugomen ifrå bore sprang
lat kun horpa hava si sang.
31. So gjore dei bruri so stort ein mein
dei grov ho livandes onde ein stein.
32. (So gjore dei bruri so stort) mot
(dei grov ho livandes) unde jor.
Ekstra opplysninger