[BIN: 0211]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Ingjebjør Ivivon, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1.De var 'kje fiskarar som de va likt
men de var tri englar av himmerik.
Ekstra opplysninger