[BIN: 0210]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

1. Syster tale ti syster' so
-På sandi-
mi vi' okkon ti Sunnaflo gå.
-Båra bere so vent eit viv av landi- .
2. Kot ska mi ti Sunnaflo gå
mi ha slett ingle klæir å två.
3. Me vi två okkon kvite
so mi kann bli systar like.
4. Ja um du tvo deg kvit som bein
so fekk du alli min festarsvein.
5. (Ja um du tvo deg kvit som) krit
so blei du alli di Syster lik.
6. Den yngri sette seg på ein Stein
den eldri skuva 'æ ut for mein.
7. Den (yngri) røkkte upp si kvite hånd
å kjære mi Syster hjelpe i land.
8. Eg vi inkje hjelpe i land
uttast eg fær din festarmann.
9. Min festarmann kann du enkje få
man adde me brækliær dei ska du få.
10. Ja so søkk å søkk då du fekk skamm
eg ska have din festarmann.
11. Der kom spelemennar riandes mæ å
so såg dei de likje på botnen låg.
12. Dei tok hennes kvite Kropp
dei gjåre derav ein horpestokk.
13. (Dei tok hennes) gule hår,
(dei gjåre derav ein) trå.
14. (Dei tok hennes) lisle fing
(dei gjåre derav ein) stiddepinn.
15. Der kom brufokk riandes i går
bruræ å brugomen ute står.
16. Brugomen bau dei i stoga gå
men bruræ ba dei ville ute stå.
17. Horpa slo de fyste
bruræ æ mi Syster.
18. Horpa slo de andre,
(bruræ) heiter Anne .
19. (Horpa slo de) tree
brugomen va min bele.
20. (Horpa slo de) fjore,
bruræ meg forgjorde.
21. Um tala bruræ på brupadden sat
di slå den horpa sund i knas.
22. Brugomen fram ifrå bori sprang
di lat den horpa have sin gang.
23. (Horpa slo de) femte
de æ min fader, som skjenkjer.
24. Brugomen heita på Sveinar tvo
di gangje på Skogjen å hogg eit bål.
25. Um sønndagjen sat ei brur so boll
um måndagjen va ho i oske å i kol.
Ekstra opplysninger