[BIN: 0208]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Lars Lofthus, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

1. Den yngste sette seg på tyllanstein
den ellra skuva henar at strian straum.
-Båra ...... av lande- .
2. Syster, syster, hjelp du mig!
-på sande-
so vent eitt gullband jeg giver dig.
3. Slett ikkje eg deg hjølpe kann
førr eg fær din festarmann.
4. Førr du fær1 min fe(starmann)
førrr fær eg røkå so langt eg kann.
1får
Ekstra opplysninger