[BIN: 0206]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Margjit Svigsli, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

1. Den yngre sette seg på hviden stein1
Den eldre skuva i svarte mein.
-Båra ber så vent ei' viv ifrå landi-
1tyllanstein
2. No vi' me två kon gvite
so me bli tvo systar like.
3. Kaste bort de horpetre
eg fær so vondt eit mågåmein.
4. Dærmæ kasta dei horpa mot ein stein
da voks der upp ei jomfrugrein.
5. Den eine kunna skjøpå mat
den andre kunna 'kje två ei' fat.
6. Den eine kunna spinne gull
den andre kunna 'kje tæe grå ull.
7. De horpeslagje fyste
bruri ho æ mi syste.
8. (De horpeslagje) andre
bruri ho heiter Anne .
9. (De horpeslagje) tree
bruri eg mon bee.
10. (De horpeslagje) fjorde
bruri meg forgjorde.
Ekstra opplysninger