[BIN: 0204]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Joronn Bjønnemyr,
Mo, Telemark .

1. Der bur en bonde uppte1 mæ å
-På strande-
deilige heve han døttanne två.
-Båra bere de vene viv til lande-
1ut
2. Syster tala ti syster so
lat kon ne at kvitanå.
3. Lat kon två kon kvive
so me bli tvo syster like.
4. Um du tvær deg alli so kvit
so bli du alli di systeri lik.
5. Um (du tvær deg) kvite som snjor
so bli du 'kje lik anten syster hell bror.
6. Den yngri sette seg på en stein
den eldre skuva hæna i kolaeim.
7. Ho rekkte upp si hvide hand
syster, s(yster), hjelp i land.
8. S(yster), s(yster), hjelp du me
adde mi' brureklæi gjeve eg de.
9. Eg deg inkje hjelpe kann
uttast eg fær din festarmann.
10. Fyrr du fær min festarmann
fyrr lyt de gange hoss de kann.
11. Der for to fiskarar uppte mæ å
so fann dei de likje på sanden låg.
12. Dei tok hennes kvite kropp
å gjore derav en horpestokk.
13. Dei (tok hennes) finganne små
(å gjore derav) noko stiddepinnar.
14. Dei (tok hennes) rødegullring
å gyllte horpa runnen umkring.
15. Då dei ha den horpa gjort
då reiste dei seg at brurehus.
16. Horpa slo de fyste
brure æ' mi syster.
17. (Horpa slo de) are
skjenkaren æ min fader.
18. (Horpa slo de)tree
brugomen æ min bel'e.
19. Um tala brure i benkjen sat bå trøytt å mo
stiddi, stiddi de horpeljo.
20. Um tala brugomen kåte
late de horpa låte.
21. Horpa slo de fjore
brure meg forgjore.
22. (Horpa slo de) femte
brugomen heiter Svenkji .
23. (Horpa slo de) sette
de æ' inkji brure rette.
24. Um sundagjen va' ho i oske å kol.
um måndagjen æ' ho i oske å kol.
Ekstra opplysninger