[BIN: 0203]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter Høna, Lårdal, Telemark .

1. Syster tala te syster så
-på sande-
me vi okkon ne åt å.
-Båra bere de vene vive frå lande- .
2. Kvi sko me okkon ne åt å
når me heve ingle klæe två.
3. Me vi vaske kon so kvit
me kann blive tvo systar lik.
4. Um du vasker deg aller so kvit
so bli du aller di syster lik.
5. Den yngste sette seg på en stein
den ældste skuva æ ut for mein.
6. Der gjekk tvo fiskarar framette mæ å
so såg di de likje på grunnen låg.
7. So tok de hennars kvite kropp
å gjore derav en horpestokk.
8. (So tok de) hennes fagre hår
(å) g(jore) der horpestrengjer av.
9. So tok de hennars fingar små
å gjore der stiddepinnar av.
10. No vi me kon te bryllaupsgår
so sko de få høyre mæ horpa slår.
11. Horpa slo de fyste
b(rure) æ mi s(yster).
12. (Horpa slo de) andre
b(rure) h(eiter) A(nne) .
13. (Horpa slo de) tree
brugomen hev vori min bele.
14. (Horpa slo de) fjorde
brure va meg forgjorde.
15. (Horpa slo de) femte
b(rugomen) h(eiter) Svenkje .
16. (Horpa slo de) sette
broe mine heiter Vetle .
17. Te so svara dei brukvinnur tvo
de sko føre bort detta horpeljo.
18. Te svara brugomen kåte
lat de horpa låte.
19. So slo der upp sunde mot golv
so sto der upp ei jomfru boll.
Ekstra opplysninger