[BIN: 0201]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Gro Haugjer, Fyresdal, Telemark .

1. Brugomen svora mæ breian bor
lat du horpa have sitt ljo.
2. Brure ho tala ti brursveinane tvo
di slær den horpa ......
Ekstra opplysninger