[BIN: 0197]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Valdres, Oppland .

1. Dæ gjekk tvo systa burt mæ ei å
-Lind'an-
dei vilde vaske se like.
-De var då, det var en stolt jomfru me tvinga-
2. Den eldste ytte den yngste nemæ ein stein
å kjære mi syster, hjølp du me.
-Det var då, det va en st(olt jomfru me tvinga)-
3. Slett inkje e de hjølpe kann
unntaken e får din festermann.
4. Slett inkje du får min festarmann
men du ska få mitt rødegullband.
5. Slett inkje (e de hjølpe kann
unntaken e får din fester) mann.
6. Slett inkje du får (min fester)mann
(men du ska få) min rødegullring.
7. Når du inkje du me hjølpe kann
så hjølp me gud å den hellig ånd.
8. Så toko dei henne arma små
dei gjore dei hørpestokka tå.
9. (Så toko dei henne) tæer små
(dei gjore dei) hørpenota tå.
10. (Så toko dei henne) finger små
(dei gjore dei) hørpestillara taa.
11. (Så toko dei henne) gule hår
(dei gjore dei) hørpestrengji taa.
12. (Så toko dei henne) forgylte ring
forgylte hørpa rund omkring.
13.Hørpa slo de fyste
bruri æ mi syster.
14.(Hørpa slo de) andre
(bruri) eite Anne .
15.(Hørpa slo de) trea
bruri me fornedra.
16.Så tok dei hørpa slo mot ein stein
der vaks de upp ei jomfru rein.
Ekstra opplysninger