[BIN: 0196]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Telemark .

 Då horpa fekk sitt mål
då la dei hennar på eitt bål.
Ekstra opplysninger