[BIN: 0194]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet, Telemark .

 Syster tale te syster så
me vi' kon te sjauarflo.
........ uformeint.
Ekstra opplysninger